Badania żywności i pasz

Firma J.S. Hamilton jest unikatową na skalę światową firmą, która w kompleksowy sposób łączy usługi rzeczoznawcze, kontrolne oraz szkoleniowe z badaniami analitycznymi wykonywanymi we własnych laboratoriach.

 

W różnych jednostkach laboratoryjnych firmy J.S. Hamilton każdego dnia wykonywane są setki oznaczeń, aby zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz jej jakość w aspekcie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych. Badania te są centralną częścią działalności, jako kompleksowo działającego Partnera dla wielu gałęzi szeroko pojętego sektora spożywczego.