Badania żywności i pasz

Badania mikrobiologiczne żywności

Czym charakteryzują się badania mikrobiologiczne żywności

Bakterie pojawiły się na Ziemi w przybliżeniu 3,5 miliarda lat temu. Od tego czasu w wyniku ewolucji w świecie bakterii nastąpiło wykształcenie bogatej różnorodności pod względem przeprowadzanych reakcji metabolicznych, a w szczególności sposobów odżywiania i otrzymywania energii co pozwoliło na opanowanie wszystkich środowisk. Bakterie są niezbędnym elementem naszego świata i spełniają wiele przydatnych funkcji, ale mogą być również szkodliwe. Patogeny są przyczyną wielu chorób ludzi, zwierząt i roślin. Podczas, gdy wiele chorób przenoszonych jest z człowieka na człowieka lub ze zwierząt na ludzi, tylko nieliczne są przenoszone przez żywność. Najczęściej zdarzają się zatrucia pokarmowe spowodowane zakażeniem żywności drobnoustrojami lub ich toksynami. Obowiązkiem każdego producenta żywności jest zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanego środka spożywczego. Obowiązujące prawo żywnościowe mające zastosowanie na całej długości łańcucha żywnościowego, ma na celu utrzymanie na jak najniższym poziomie występowanie czynników zagrożeń, w tym również zagrożeń mikrobiologicznych. Analiza mikrobiologiczna jest więc integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem żywności i obejmuje badania mikrobiologiczne w celu monitorowania aktualnej sytuacji, analizy trendu oraz wykrywania nowych zagrożeń.

 

Nasza sieć laboratoriów mikrobiologicznych oferuje analizy mikrobiologiczne produktów uwzględniając mikroorganizmy stanowiące o bezpieczeństwie żywności oraz będące wskaźnikami higieny, stosując odpowiednie normatywne metody badawcze (m.in. ISO, EN), najnowszy sprzęt i testy w celu określenia poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych podczas całego procesu produkcyjnego. Do analiz wykorzystujemy nie tylko techniki klasyczne, ale również techniki oparte na analizach PCR. Laboratorium zapewnia wysoką jakość prowadzonych w nim badań poprzez ujednolicenie postępowania analitycznego zgodnie z wymaganiami znowelizowanej międzynarodowej normy EN-ISO 7218:2007/A1:2013 „Microbiology of food and feedingstuffs. General requirements and guidance for microbiological examinations” uzyskując  wiarygodne i powtarzalne wyniki badań. Nasza oferta  analiz mikrobiologicznych obejmuje wykrywanie obecności i oznaczanie liczby mikroorganizmów chorobotwórczych i wskaźnikowych w zarówno w żywności jak i w paszach.

 

Wykonujemy  także badania czystości środowiska produkcji: powierzchni produkcyjnych, rąk i ubrań pracowników. Pobieramy próbki z powierzchni  zgodnie z PN-ISO 18593:2005 metodą wymazów lub płytek kontaktowych. Monitoring środowiska obejmuje także badanie powietrza metodą zderzeniową.