Badania kosmetyków i chemii gospodarczej

Badania fizyko-chemiczne

Właściwa forma fizyko-chemiczna kosmetyków zapewnia ich bezpieczeństwo, stabilność oraz odpowiednie właściwości użytkowe. Badania te obejmują określenie podstawowych parametrów jakościowych i składu, a także oznaczenie substancji szkodliwych.

Zapewniamy wykonanie kompleksowych badań w ramach specyfikacji fizyko-chemicznej zarówno surowców jak i gotowego wyrobu.

Potwierdzamy zgodność właściwości preparatów z wymogami norm przedmiotowych jak również ze specyfikacjami technicznymi (deklaracjami producentów).

 

Do najczęściej wykonywanych analiz w naszym laboratorium należą:

 

  • oznaczenie metali ciężkich (arsen, ołów, kadm, rtęć, nikiel)
  • oznaczenie aktywności wody
  • oznaczenie nitrozoamin
  • oznaczenie konserwantów
  • oznaczenie alrgenów
  • oznaczenie wartości pH
  • oznaczenie gęstości
  • oznaczenie chlorków
  • oznaczenie suchej substancji organicznej
  • oznaczenie zdolności pianotwórczej

 

Nasza oferta obejmuje także specjalistyczne usługi analityczne.