Badania marketingowe, testy konsumenckie

Metody badawcze

W zależności od potrzeb badawczych oraz celów projektu badania rynku realizujemy z wykorzystaniem metod ilościowych lub jakościowych.

 

METODY ILOŚCIOWE

 

Badania ilościowe realizujemy głównie z wykorzystaniem następujących technik badawczych:

 • testy konsumenckie CLT ( Central Location Test)
 • testy użytkowe HUT ( Home Use Test)
 • wywiady ankieterskie w domach respondentów lub w miejscach publicznych (na ulicy, w sklepie itp.) techniką:
  • PAPI (przy użyciu ankiet papierowych)
  • CAPI (z wykorzystaniem laptopów/ tabletów)
 • wywiady realizowane przez telefon – CATI
 • wywiady realizowane przez internet – CAWI

 

 

METODY JAKOŚCIOWE

 

Główne techniki, jakie stosujemy w badaniach jakościowych, to:

 • FGI ( Focused Group Interview) – zogniskowane wywiady grupowe
 • IDI ( Individual In-Depth Interview) – indywidualne wywiady pogłębione.

 

Badania wykonywane w formule CLT realizujemy we własnym studiu badawczym w Gdyni, gdzie dysponujemy również fokusownią z lustrem weneckim, zaś na terenie całej Polski współpracujemy z naszymi doświadczonymi, regionalnymi Partnerami, dzięki czemu, niemal od ręki, możemy przeprowadzić badanie w każdym miejscu w Polsce i w Europie.