Men doing electrical tests

Badania elektryczne mechaniczne i środowiskowe

Badania starzeniowe, klimatyczne i trwałości

W ZAKRESIE BADAŃ STARZENIOWYCH, KLIMATYCZNYCH POSIADAMY SZEROKI ZAKRES MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH:

 • badań w komorze solnej, w solance obojętnej, kwaśnej i zasadowej,
 • badań w komorze Xenon (lampy ksenonowe) oraz UV,
 • badań w komorach klimatycznych, suszarkach laboratoryjnych, w komorach szoków termicznych (zmiana temperatur do 10s),
 • badań starzeniowych w roztworze Mattsona.

W zakresie przewidywanej trwałości powłok antykorozyjnych, jesteśmy w stanie określić ich przewidywaną trwałość, zarówno do stosowania powierzchniowego, podziemnego oraz
w wodzie. Wykonujemy badania w zakresie norm badań w solankach, kondensacji, topienia w wodzie, oraz cykli zmiennych.

BADANIA TRWAŁOŚCIOWE WYKONYWANE WG TYPOSZEREGU NORM EN ISO 12944

Po badaniach trwałościowych wykonujemy badania kontrolne, trwałości powłok zgodnie
z typoszeregiem norm ISO 4628

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE METODY BADAWCZE:

Typoszereg norm PN-EN 60068

 • Badania środowiskowe – Część 2-1: Próby — Próba A: Zimno,
 • Badania środowiskowe – Część 2-2: Próby — Próba B: Suche gorąco,
 • Badania środowiskowe – Część 2-78: Próby — Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe,
 • Badania środowiskowe – Część 2-14: Próby — Próba N: Zmiany temperatury
 • Badania środowiskowe – Część 2-30: Próby — Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h + 12 h),
 • Badania środowiskowe – Część 2-38: Próby — Próba Z/AD: Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność,
 • Badania środowiskowe – Część 2-67: Próby — Próba Cy: Wilgotne gorąco stałe, próba przyspieszona przeznaczona głównie dla podzespołów.

PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance

PN-EN ISO 6270-1 Farby i lakiery — Oznaczanie odporności na wilgoć — Część 1: Kondensacja

 

WYKONUJEMY BADANIA W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PARAMETRU NAŚWIETLENIA „LANGLEYA”

PN-EN ISO 4892-2 Tworzywa sztuczne — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 2: Lampy ksenonowe łukowe — Zmiana 1: Klasyfikacja filtrów światła dziennego

PN-EN ISO 4892-3 Tworzywa sztuczne — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 3: Lampy fluorescencyjne UV

 

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów geometrycznych.

Pełny zakres naszej akredytacji  AB 1552 .

Informacje dla klienta

Siedziba i adres Jednostki Certyfikującej:
Jednostka Certyfikująca Wyroby
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Godziny pracy Jednostki Certyfikującej:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 16:00

Centrala telefoniczna:

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane